2 Min. Read

להפיץ ידע יהודי בסנט פטרסבורג: עדיין לא

יבגניה לבובה גדלה בלנינגרד (כיום סנט פטרסבורג) בימי ברית המועצות, והיא תמיד חשה חיבור חזק לזהות היהודית שלה, אבל היא מעולם לא חשבה שתעזוב את הקריירה שלה כמתכנתת ותעסוק ביהדות במשרה מלאה. בברית המועצות היה דיכוי דתי, כך שהיהודים לא יכלו להכיר את המורשת שלהם.

אבל אז ברית המועצות התמוטטה. יבגניה התחילה להתנדב בארגונים יהודיים מקומיים חדשים. יחד עם חבריה החדשים, יהודים צעירים כמוה, היא הקימה קבוצה ללימוד ושיתוף ידע יהודי בסנט פטרסבורג. הקבוצה התפתחה והפכה לארגון "עדיין לא", שבסופו של דבר הקים רשת של 10 גנים יהודיים, קייטנה יהודית ותוכניות לילדים עם צרכים מיוחדים והשפיע לאורך השנים על 10,000 ילדים.

גם היום ניצבים אתגרים בפני "עדיין לא". אמנם בסנט פטרסבורג מתגוררים כמאה אלף יהודים, אך אין קהילה יהודית מאוחדת בעיר. ההשפעה של ברית המועצות עדיין מורגשת, כך שהחינוך היהודי של יהודים רבים חלקי ביותר.

לכן כשבמומנטום הזמינו את "עדיין לא" להפוך לארגון שותף, יבגניה שמחה על ההזדמנות.

"ידענו שאם נוכל להגיע לאימהות יהודיות רבות יותר ולחזק את המודעות היהודית שלהן, הן יכניסו עוד מהחיים היהודיים הביתה וישפיעו על המשפחות ועל הקהילות שלהן", אמרה יבגניה.

מאז ש"עדיין לא" הפך לארגון שותף בשנת 2014, 120 נשים מסנט פטרסבורג חוו את המסע השנתי של מומנטום. "כשנשים מגישות מועמדות למסע השנתי של מומנטום, הן רוצות להתפתח רוחנית יחד עם נשים נוספות מהעיר שלהן", אמרה יבגניה. "הן צוברות ידע יהודי, הן מגבירות את המודעות שלהן למסורת היהודית והן מתחילות לראות את העולם מנקודת המבט של המורשת היהודית שלהן".

מאז שהפך אדיין לו לארגון שותפים בשנת 2014, 120 נשים בסנט פטרסבורג חוו את המסע בן השנה MOMentum

נשים אמריקאיות דוברות רוסית מצטרפות לנשים מסנט פטרסבורג במסעות מומנטום, חולקות את החוויות שלהן זו עם זו ומגלות את המשותף ביניהן. כשהן חוזרות הביתה, אחיות מומנטום נפגשות פעם בשבועיים במועדון נשים יהודיות המציע מגוון תוכניות לימודיות, חברתיות והתנדבותיות, בניהולה של נלי לוקשינה, מנהיגת קהילה של מומנטום. אחיות מומנטום משתתפות גם בפרויקטי צדקה שונים, מגייסות כספים למען ילדים נזקקים ובפסח רוכשות מצות למשפחות עניות. בחורף האחרון אחיות מומנטום יצאו במבצע איסוף מעילים ותרמו מעילים איכותיים למשפחות מקומיות.

חוויית מומנטום שינתה את חייהן של נשים רבות בסנט פטרסבורג, שהחליטו לרשום את ילדיהן לתוכניות העוסקות ביהדות ובישראל, התחייבו למתן צדקה בדרכים חדשות והפכו למנהיגות ולנשות מקצוע יהודיות.

"לפני חוויית מומנטום שלי, אף פעם לא חשבתי על עצמי כעל פעילה חברתית יהודית, אך המסע השנתי של מומנטום החזיר אותי לחינוך היהודי שלי", אמרה יאנה, אחת מאחיות מומנטום. "הפכתי למנהלת בית הספר היהודי של ימי ראשון, ואני גם משלבת את הערכים היהודיים בעבודתי כפסיכולוגית".

אנשים כמוכם הם אלה שמאפשרים את קיומה של הסדרה היהודית המעשירה שלנו. לתמיכה ביוזמות חינוכיות משמעותיות נוספות לנשים יהודיות, אנא תרמו כעת.


Our enriching Jewish series are made possible by individuals like you.
To sponsor more meaningful educational initiatives for Jewish women, please donate now.